Anadolu Efes Gelecek Tarımda www.anadoluefes.com.tr/gelecektarimda
GELECEKTE TARIM,
TARIMDA GELECEK VAR.

Anadolu Efes ve WWF-Türkiye olarak, Anadolu topraklarının bereketine inanıyor, toprağına sahip çıkan çiftçilerimizi akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırıyoruz. Gençlerimizi tarımsal üretime teşvik ederek tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki gelecekte tarım, tarımda gelecek var.

Akıllı tarım
uygulamaları
Projede kullanılacak “Toprak ve Hava Sensörleri”, “Uydudan Tarla Sağlığı Takibi” ve “Dijital Toprak Tahlil Cihazı” gibi akıllı tarım uygulamaları vasıtasıyla, çiftçilerin arazilerinde toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerlerini anlık olarak toplayacak ve düzenli olarak ölçüp kayıt altına alacağız.
Bitki gelişim modelleri, hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan tarlalar için kuraklık takibi gibi bilgileri sunacak teknolojiler sayesinde hem çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak, hem de girdilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacağız.
Doğaya duyarlı
yenilikçi yöntemler
Proje ile arpa ve şerbetçiotu tarımında konvansiyonel tarım uygulamalarından kaynaklanan ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasını hedefliyoruz. Çalışmalar sonucunda akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, üreticilerin verimliliğinin konvansiyonel yöntemlere göre artmasını, ürettiği ürünlerin kalitesinin iyileşmesini sağlayacağız.
Genç çiftçi destek
programı
“Genç Çiftçi Destek Programı” ile tarımda yeni nesil teknolojiler kullanarak, gençlerin tarımdaki potansiyeli görmelerine vesile olmayı ve tarımı meslek olarak tercih etme motivasyonlarını artırmayı hedefliyoruz.
Proje kapsamında genç nüfusun tarım temelli değer zincirlerine ilgisini artırmak ve gençleri teşvik etmek için çalışmalar yapacağız. Bu doğrultuda, genç çiftçilere kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik akıllı ve doğaya duyarlı uygulamaları desteklemek amacıyla fon ve danışmanlık desteği vereceğiz.
Çiftçi deneyim ve
bilgi paylaşım platformu
Anadolu Efes ve WWF-Türkiye olarak, proje ile arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı tarım teknolojileri konusunda bilgilendirerek, sektördeki yeni nesil teknolojilerle tanıştıracağız.
Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak deneyim paylaşımı gezileri, tarla başı/işletme deneyim paylaşımı etkinlikleri ve hasat festivalleri ile çiftçilerin kendi alanlarında yeni ve farklı uygulamaları görmelerini sağlayacağız.