İK Politikamız | Anadolu Efes

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan; her işimizin, kararımızın ve davranışımızın odağında. Bu nedenle çalışanlarımızı ve toplumu her zaman ön planda tutuyoruz. Değerlerimizin olduğu gibi, insan kaynakları politikamızın temelini de insan oluşturur.

İnsan kaynakları misyonumuz; şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek, çalışan verimliliğini artırarak nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak şirketimizin büyümesine katkıda bulunmak ve tüm operasyonlarımızda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.

İnsan kaynakları stratejimiz ise, şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu ve bağlılığı yüksek, eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmezlerimiz olarak görürüz.

Markalarımızla ve geçmişimizle gurur duyarız. Karşımıza çıkan zorluklara olumlu bakış açısıyla ve “başarabiliriz” diyerek yaklaşırız. Doğruluğa, şeffaflığa ve profesyonelliğe değer veririz. İleri görüşlülük, yenilikçilik ve sürekli gelişim kültürünü teşvik ederiz. Yetki ve sorumluluk sahibiyiz. Başarmak için birlikte çalışırız. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevremize olumlu katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime önem verir insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.

 • Geleceğinizi Beraber Şekillendiriyoruz

  Çalışan kıdem ortalamasının 11 yıl, çalışan memnuniyet oranının %70’lerde seyrettiği bir şirket olarak, insan kaynakları uygulamaları anlamında kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.

   

  Çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak ve şirketimize yeni katılacak yeteneklerin beklentilerini karşılamak amacıyla düzenli olarak Çalışan Bağlılık Anketi yaparak sonuçlarını hayata geçiriyoruz. Bu şekilde çalışanların beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebiliyoruz. Ayrıca bu anket sayesinde çalışanlar yönetim sürecinin de bir parçası haline geliyorlar.

 • Yetenekleri Birlikte Geliştiriyoruz

  Sektörünün lideri şirketimizi geleceğe taşıyacak tüm çalışanlarımızın dünyaya farklı gözlüklerle bakabilen, görülmeyeni gören, düşünülmeyeni düşünen bir vizyonda olması beklenir. Çalışanlarımızın her birini geleceğin potansiyel yöneticileri olarak görerek, eğitimlerini bu çerçevede şekillendiriyoruz.

   

  Bizim için potansiyel birer üst seviye yönetici olan tüm orta seviye yöneticilerimizi üst yönetim kadrolarına hazırlamak adına, yönetsel yetkinliklerini keşfedecekleri Gelişim Merkezi projesini geliştirdik. Gelişim Merkezi ile çalışanlarımıza ayna tutuyor, bu şekilde onlarla beraber sektör lideri bir şirket olarak hem yön verici, hem de yenilikçi bir yol çiziyoruz.

   

  Yeni neslin talep, ihtiyaç ve beklentilerini özgürce ortaya koymalarını sağlayan Destek ve İletişim Geliştirme Projesi ile şirketimizdeki müdürler, astları tarafından yönetsel anlamda değerlendiriliyor. Şirketi geleceğe taşıyacak çalışanların ast-üst ilişkisini zedelemeden birbirleriyle düşüncelerini paylaşmalarına ortam sağlayan, Türkiye genelinde çok az şirkette uygulanan bu süreçte yönetim ekibi, değerlendirmeler sonrasında birebir koçluk alıp farklı profilleri yönetmenin inceliklerini öğreniyorlar.  

   

  Türkiye’de yine sayılı şirkette uygulanan ve üst yönetimin şirketin genç beyinleriyle biraraya gelerek fikir değiş tokuşu yaptıkları bir tersine mentorlük programı olan Sen Olsam programımız ile bilineni ters yüz ediyoruz. Alışılagelmişin tam tersine bu kez Anadolu Efesli üç genç, bir lidere akıl hocalığı yapıyor.

   

  Yetenek uygulamalarımızdan Özel Harman’da ise yöneticilerimizin yıllara dayalı birikim ve tecrübelerini kurumdaki gençler ile paylaşmasına dayalı bir mentorlük sistemini hayata geçiriyoruz. Bu uygulamanın amacı şirketin geleceğinin emanet edileceği çalışanların performansını yükseltmek, liderlik becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişim sürecini hızlandırmak.

   

  Odağında kişiye özel yönetim yaklaşım ve yatırımının yer aldığı bu çalışmalar, Anadolu Efes’i geleceğe ve yeni nesil çalışanlara hazırlamada önemli yer tutuyor.

 • Anadolu Efes Akademi, Çalışanlarımızın Daima Yanında

  Artık günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Teknolojinin bize sağladığı imkânlarla çalışanlarımızın bireysel gelişimini de destekliyoruz. Bu bilinçle klasik sınıf eğitimlerinin yanı sıra, e-öğrenme modelleriyle çalışanlarımızın her zaman her yerden kolayca ulaşabilecekleri eğitimler sunuyoruz.

   

  Elektronik eğitim platformumuz Anadolu Efes Akademi üzerinden çalışanlarımıza, mesleki eğitimler haricinde hobilerine göre eğitimler de sunarak hayatlarının her alanında yanlarında oluyoruz. Çalışanlar Akademi’ye istedikleri her yerden ve her cihazdan 24 saat kolayca erişim sağlayıp, katalog üzerinden seçtikleri eğitimi alabiliyorlar.

 • Adil Bir Çalışma Ortamı Sağlıyoruz

  İnsan odaklı düşünmenin öncelikle adil olmaktan geçtiğine, şeffaf ve dürüst ilişki yönetimine inanırız.  

   

  Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyiz; çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyar, ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitliliği gelişim için bir araç olarak görürüz.

   

  Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

 • Anadolu Efes Türkiye’de Çalışma Hayatı

  İç İletişim

  Çalışanlarımızın şirketimizde yaşanan gelişmelerden zamanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve departmanlar arası işbirliğini artırmak için iç iletişime büyük önem veriyoruz. İç iletişim dergisi, üç aylık bültenler, intranet portalı, gönüllü faaliyetleri, yıl içerisinde çalışanlarımızı yönetimimiz ile biraraya getirdiğimiz iç iletişim buluşmaları ve ünlü sohbetleri gibi faaliyetlerle, farklı hedef kitlelerdeki çalışanlarımız için yıl boyunca şirket içi bilgi akışı sağlıyoruz.

   

  Anadolu Efes Kalite Çemberleri

  Çalışanlarımızın işleri ile ilgili problemleri gönüllü olarak ele alıp çözdükleri Anadolu Efes Kalite Çemberi projesi ile Anadolu Efeslilere yaratıcı fikirlerin sunulduğu, tartışıldığı, serbest beyin fırtınalarının yapıldığı bir platform sağlanıyor, motivasyon ve kişisel gelişim destekleniyor. İş süreçleri ve şirket gelişimine paralel olarak, Anadolu Efes Kalite Çemberleri faaliyetleri, sorumluluk, kendini kanıtlama, yenilik ve yaratıcı düşünce gelişimi ile iş tatmini gibi çeşitli soyut faydalar da sağlıyor.

   

  We by Anadolu Efes

  Anadolu Efes Türkiye’nin eğlence portalı We aracılığı ile çalışanlarımızın sosyal hayatlarında da yer alarak, hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Şehirde gerçekleşen tüm festivalleri, tiyatroları, sinemaları, konserleri, açılışları, sergileri ve daha birçok etkinliği duyuran, bunları yaparken de hediyeler, indirimler ve çok daha fazlasını çalışanlarımıza sunan We ile Anadolu Efeslilerin iş stresinden uzaklaşmalarını sağlıyoruz.

   

  Geniş Katılımlı Aktiviteler

  Farklı departmanlardaki ve farklı illerdeki çalışanlarımız için yıl boyunca geniş katılımlı aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktiviteler ile çalışanlarımızın biraraya gelebilecekleri bir platform oluşturarak aralarındaki iletişim, işbirliği ve takım çalışmasını güçlendirmeyi ve ortak bir sinerji yaratarak birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz.

   

 • Ücret ve Yan Haklar Yönetimimiz

  Şirketimiz bünyesinde iş değerleme yapısı bulunmakta, bu sistemin kurgulanması ve yürütülmesinde uluslararası deneyim ve güvenilirliği bulunan Hay Group sistematiği kullanılmaktadır.

   

  Şirketimizi geleceğe taşıyabilecek yetkinliklere sahip insan gücünü Anadolu Efes Türkiye’ye kazandırmak için ücret ve bununla ilgili tüm argümanlar, günün piyasa şartları ile kıyaslanmakta ve şirket içine ve uygulamalarına adaptasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla şirketimizin bu gün itibarı ile sağladığı ücret dışı yan hakların önemli olanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir.

   

  • Çalışan ve eşi için sağlık sigortası
  • Bireysel emeklilik sistemi
  • Satış primi ve yıl sonu başarı primi
  • Pozisyonların ihtiyaçlarına göre verilen araç, telefon, ferdi kaza ve hayat sigortası
  • Çeşitli sosyal yardım ödemeleri