GELECEK TARIMDA

GELECEK TARIMDA

Sürdürülebilir tarım projelerimiz, zamanının çok ötesinde bir öngörüyle 1982 yılında kurduğumuz Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı bünyesinde, ürünlerimizde kullandığımız tarımsal hammaddelerin tedariğinin devamlılığının sağlanması hedefiyle başladı. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir tarım uygulamalarımız, tarımsal araştırma-geliştirme çalışmalarına katkı sağlanmasını, çiftçilere eğitim ve fon desteği verilmesini, Anadolu Efes tarafından geliştirilen arpa ve şerbetçiotu çeşitlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasını ve doğru şekilde yetiştirilmesini amaçlıyor. Çiftçilerimize verdiğimiz sertifikalı tohumlar karşılığında ürün alımı yaparak, üreticileri verimlilik yönünden ve mali açıdan güvence altına almayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra çiftçilerimize verdiğimiz eğitimlerle çiftçilerin ekim, sulama teknikleri, gübre ve ilaç kullanımı konularında bilgilendirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bu sayede üretim süreçlerimizde verimliliği artırmayı ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılmasını sağlıyoruz. 1982 yılından bu yana kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda tescilli 15 adet arpa ve 7 adet şerbetçiotu çeşidi geliştirdik, verim ve kalitede dikkat çekici değerlere ulaştık. Çalışmalarımızı en başından itibaren T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversiteler, TÜBİTAK ve yerel yönetimlerden oluşan bir paydaş grubunun desteği ve işbirliği içerisinde yürütmemiz başarılarımızda da büyük rol oynadı.

Ülkemizde yetiştirilen şerbetçiotunun ülkemizdeki tek alıcısı, arpanın ise en büyük alıcılarından biriyiz. Anadolu Efes için maltlık arpa ve şerbetçiotu yetiştiren sözleşmeli çiftçi sayısı bugün 3.500 civarında. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’deki maltlık arpa üreticisine destek vererek, sektörde her yıl 30 milyon dolarlık iş hacmi yaratıyoruz. Toplamda, doğrudan ya da dolaylı olarak, yaklaşık 8.000’den fazla çiftçi ailesinin geçimini sağladığımızı öngörüyoruz.

Maltlık Arpa Ar-Ge Çalışmalarımız

Geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitleri sürdürülebilir tarım projemizin en önemli aşamalarından biri oldu. Konya’daki Çumra Malt Fabrikamızda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızda üç tip geleneksel bitki ıslahı yöntemi kullanıyoruz: Melezleme, introdüksiyon ve seleksiyon. Bu yöntemlerle geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitlerini çiftçiye ulaştırıyor, üretimlerinin doğru bir şekilde yapılmasıyla da en yüksek verimi elde ediyoruz.

Günümüzde 15 adet tescilli maltlık arpa çeşidimiz bulunuyor. Bu arpa çeşitleri arasında, ülkemizde yaygın olarak üretilen diğer çeşitlere kıyasla, tarlada mahsul haline gelene kadar %20-25 daha az suya ihtiyaç duyan çeşitler bulunuyor. Aynı zamanda bu çeşitler ile malt üretim sürecinde elektrik tüketiminde %12-24, yakıt tüketiminde %18-22, su tüketiminde ise %20-25 oranında tasarruf sağladık.

Önceden arpa tarımı yapılamayan daha kurak iklime sahip alanların bugün kullanıma açılmış olması, Anadolu Efes olarak suya daha az ihtiyaç duyan yeni maltlık arpa çeşitlerini geliştirmemizin en önemli sonuçlarından birisidir. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, ülkemizin üç ana bölgesinde (İç Anadolu, Güneydoğu ve Trakya) maltlık arpa üretimi yapılabilir duruma gelmiştir. Bugün toplam arpa ihtiyacımızın yarısını İç Anadolu’dan, %40’ını Güneydoğu Anadolu’dan ve %10’luk bölümünü Trakya’dan karşılamaktayız.

Şerbetçiotu Ar-Ge Çalışmalarımız

Ülkemizde yetiştirilen şerbetçiotunun tek alıcısıyız. Biraya karakteristik aromasını ve acılığını veren şerbetçiotu üretimi için, yine zamanının çok ötesinde bir öngörüyle 1971 yılında Türkiye’de bu işe uygun tek yer olan Bilecik Pazaryeri’nde kurduğumuz Şerbetçiotu İşleme Tesislerimizde çalışmalarımıza başladık.  

40’ı aşkın şerbetçiotu çeşidinin uzman ziraat mühendisleri tarafından bölgeye adaptasyonu yönündeki Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda elde edilen çeşitlerden, yüksek verim ve kaliteye sahip olan ve bölgeye uyum sağlayan çeşitleri tescil ettirerek üretimlerine başladık. Günümüzde 7 adet tescilli şerbetçiotu çeşidimiz bulunuyor ve bu sayede ekili alanlarda son 10 yılda büyük oranda ürün artışı elde ettik.

Kalite ve verimde sağlanan bu artışı, çiftçilere sağladığımız alım garantisi, teknik eğitim gibi olanaklar ile destekleyerek üretim kapasitesi ve verimliliğinde de önemli artışlar sağladık. 1989 yılında 709 dekar olan dikim alanı, günümüzde 2.500 dekar seviyesine; yaş şerbetçiotu alımı da 123 tondan 1.000 ton seviyesine ulaşmıştır. Artan üretim kapasitesinin bir sonucu olarak, 10 yıl önce şerbetçiotu ihtiyacımızın sadece %40’ını yurtiçinden temin edebilirken, günümüzde bu rakam %60’lar seviyesine yükselmiştir.