Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı!

Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı!

Anadolu Efes olarak gelecek hedeflerimize ulaşmanın, paydaşlarımızla küresel ve yerel bazda sürdürülebilirlik sorunlarını birlikte aşmaya yönelik olarak kuracağımız dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişimden geçtiğine inanıyoruz.

Bu amaçla, 2010 yılından bugüne yayınladığımız Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporları’nı, faaliyetlerimizin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerine ilişkin sürdürülebilir iş hedefleri performansımızı ortaya koyan temel iletişim aracı olarak görüyoruz.

Bu bakış açısı ile, 2014 GRI G4 Raporlama Rehberi’nin “temel” uygulama seçeneği kriterleri doğrultusunda hazırlanan ve 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Anadolu Efes Sürdürülebilirlik Raporu, 2015 yılının Aralık ayı itibariyle yayınlanmıştır. Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.