SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Anadolu Efes olarak, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik çalışmalarımızın temelini oluşturan Anadolu Efes Pozitif Etki Planı’nı oluşturduk. Bu plan dahilinde, kurumsal taahhütlerimizi ve yöntemlerimizi belirleyerek iş modelimizle bağlantısını kuruyoruz. Bu plan 4 ana stratejik davranıştan oluşuyor;

“Değerlerimizi Vurgularız”
Başarı, değerlerle filizlenir. Değerlerimiz bize faaliyet coğrafyamızda, sektörümüzde ve dünya genelinde nasıl bir şirket olarak anılmak istediğimizi tarif eder. Biz tüm kararlarımızı ve süreçlerimizi “Birlikte Çalışma, Girişimcilik, Tutku ve Gurur, Profesyonellik ve Sürdürülebilirlik” değerlerimize göre şekillendiririz.

“Önceliklere Odaklanırız”
Anadolu Efes Pozitif Etki Planı sayesinde hem sektöre özel hem de genel sorunlara çözüm getirerek Anadolu Efes ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için yeni fırsatlar üretmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle su kullanımı, enerji tüketimi, emisyon düzeyleri, ambalaj malzemesi kullanımı başlıkları altında ‘Çevresel Sürdürülebilirliğe’, içinde bulunduğumuz toplumların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla da ‘Toplumsal Sorumluluğa’ odaklanıyoruz. Bunun yanında değer zincirimizi geliştirmek, yeteneklerimizi artırmak ve sorumlu pazarlama uygulamalarını desteklemek de Pozitif Etki Planı dahilinde üzerinde çalıştığımız konular arasında yer alıyor.

“Paydaşlarımızı Harekete Geçiririz”
Gelecek hedeflerimize ulaşmanın, paydaşlarımızla küresel ve yerel bazda sürdürülebilirlik sorunlarını birlikte aşmaya yönelik olarak kuracağımız dürüst, şeffaf ve hesap verebilir bir iletişimden geçtiğine inanıyoruz.

“Kazanımlarımızı Sürekli Kılıyoruz”
Uzun vadede başarıya ulaşmak için çalışmalarımızı kalıcı kurumsal politikalarla, güvenilir sistem ve süreçlerle destekleriz. Böylelikle, elde ettiğimiz her başarı, bir sonrakinin altyapısını oluşturur.Markalarımızı keyifle ve sorumlulukla tüketen insanları hayatın güzel anlarını paylaşmak üzere biraraya getirme misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda sürdürülebilirliği, Türkiye’nin en beğenilen içecek şirketi olma vizyonumuzu gerçekleştirmenin en rasyonel, sorumlu ve hatta mümkün olan tek yolu olarak görüyoruz. Bu yüzden gelecek kuşaklar için daha iyi bir yaşam sürdürmeye destek verme yönündeki taahhütümüzü vurgularken, iş stratejilerimizi sürdürülebilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yerleştiriyoruz.

Markalarımızı keyifle ve sorumlulukla tüketen insanları hayatın güzel anlarını paylaşmak üzere biraraya getirme misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda sürdürülebilirliği, Türkiye’nin en beğenilen içecek şirketi olma vizyonumuzu gerçekleştirmenin en rasyonel, sorumlu ve hatta mümkün olan tek yolu olarak görüyoruz. Bu yüzden gelecek kuşaklar için daha iyi bir yaşam sürdürmeye destek verme yönündeki taahhütümüzü vurgularken, iş stratejilerimizi sürdürülebilir pozitif etki üretmeye odaklıyor ve faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yerleştiriyoruz. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel taşlarını toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımız oluşturuyor.

Toplumsal sürdürülebilirlik alanında bir yandan tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir modeller yaratarak yerel kalkınmaya destek oluyoruz, bir yandan da tiyatro, sinema, spor gibi alanlardaki çalışmalarımız ile sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlıyoruz. Bu bakış açısı ile ülkemizde; 1976 yılından bu yana spora, 1982 yılından bu yana tarıma, 1988 yılından bu yana sinemaya, 1992 yılından bu yana tiyatroya ve 2007 yılından bu yana turizme destek oluyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik alanında ise şirketimiz bünyesinde ve operasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz projelerle su kullanımı, enerji ve emisyon yönetimi ve ambalaj yönetimi gibi sürdürülebilir gelecek adına önemli konularda ciddi yol alıyoruz. Son yıllarda çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız sonucunda Anadolu Efes olarak Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren ilk ve tek Türk şirketi olma başarısını elde ettik. Bunun yanı sıra 2015-16 ve 2016-17 dönemi için Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazandık. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve The CEO Water Mandate gibi işbirliklerine de imza atarak çevresel taahhütlerimizi uluslararası bir boyuta taşıyoruz.

Toplumsal Sürdürülebilirlik

Toplumsal sürdürülebilirlik alanında yerel kalkınma ile sosyal kültürel gelişim başlıklarında çalışmalarımızı uzun soluklu olarak sürdürüyoruz.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Hem faaliyet gösterdiğimiz sektöre özel, hem de genel sorunlara çözüm getirerek hem şirketimiz için, hem de operasyonel coğrafyamız açısından yeni fırsatlar üretmeyi amaçlıyoruz. Hammaddesini topraktan ve sudan sağlayan bir şirket olarak, çevresel sürdürülebilirlik hem çevreye olan etkimizi ölçmek ve azaltmak, hem de üretimimizin devamlılığı açısından hayati önem taşıyor. Bu nedenle çevresel sürdürülebilirlik alanında su kullanımını, enerji tüketimini, emisyon düzeylerini ve ambalaj malzemesi kullanımını azaltmaya; güvenilir, güvenli ve çevre dostu faaliyetler sürdürmeye odaklandık. Verimlilik projeleriyle her sene daha az enerji ve su kullanıyor, doğaya salınan gaz miktarı ve atıkları en alt seviyeye indiriyoruz. Kaydettiğimiz gelişmeleri ise düzenli aralıklarla kamuoyu ile paylaşıyoruz.  

Üretim süreçlerimizde bu yıl 2008’e kıyasla satılan ürün hacmi bazında %22 daha az su ve %17 daha az enerji kullanırken; %27 daha az atık su ve %14 daha az emisyon ürettik.  

Su Yönetimi

Daha az su kullanarak daha fazla bira üretiyoruz. Daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için gelecekte daha fazla temiz su kaynağına ihtiyaç duyacağız. Her yıl daha az suyla daha fazla bira üreterek ana ham maddemizin korunması ve toplum ihtiyaçlarının gelecekte de güvende olması için çalışıyoruz. Su tasarrufu politikamızı tüm fabrikalarımızda uyguluyoruz. Son beş yılda, birim ürün başına, bira fabrikalarımızda %10, malt fabrikalarımızda ise %17 su tasarrufu sağladık. Başka bir deyişle, son beş yıl boyunca 20.500 kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelecek miktarda su tasarrufu yaptık.

Enerji ve Emisyon Yönetimi

Enerji kaynaklarını daha verimli bir biçimde kullanarak karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Böylelikle bir yandan verimliliğimizi artırıyor, diğer yandan da çevresel etkimizi azaltarak daha iyi bir yaşam sürdürebilmek için pozitif etki üretiyoruz. Enerji verimliliğini artırma proje ve yatırımlarımızla son beş yıllık dönemde birim ürün başına enerji kullanımını bira fabrikalarımızda %6, malt fabrikalarımızda ise %3 azalttık. Bu tasarruflar 33.500 ailenin bir yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Buna ek olarak üretim tesislerimizde birim ürün başına oluşan sera gazı miktarını da son beş yılda %5 oranında azaltmış bulunuyoruz. Ayrıca 2014 içerisinde yapılan enerji tasarrufu projeleri sonucu 1.200 ton/yıl CO2 çevre dostu soğutucu teminleri sayesinde de 1.300 ton/yıl CO2 salımı azaltımı sağladık.

Ambalaj Yönetimi

Daha çevreci ambalaj uygulamaları sayesinde malzeme tüketimini azaltıyoruz. Satılan ürün başına ambalaj ağırlığını azaltmayı amaçlayan uygulamalarımıza devam ederken, daha çevreci ambalaj uygulamalarına öncelik veriyor ve ambalaj atıklarının toplanarak geri kazanılmasını sağlıyoruz.

2014 yılında şişeli ürünlerimizin %83’ünü depozitolu ambalajla piyasaya verdik. Depozitolu cam şişe kullanarak 2014’te yaklaşık 150.000 ton cam atığın oluşmasını engelledik.

Anadolu Efes – ÇEVKO İş Birliği

Sorumlu üretici kimliğimizle, 2010 yılından bu yana Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile işbirliği halinde çalışıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte 461.676 ağacın kesilmesini önledik, 4.110 ailenin yıllık su ihtiyacı oranında su tasarrufu sağladık.

2014 yılında, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan ve özellikle daha fazla ürünümüzü dönüşümlü şişe ambalaja çevirmemizden dolayı Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde ÇEVKO Yeşil Nokta ödülüne layık görüldük. ÇEVKO’yla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğimizi devam ettirerek, sürdürülebilir sonuçlar elde etmeye ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Anadolu Efes Çevresel Sürdürülebilirlik Kilometre Taşları

2004

Tüm fabrikalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kuruldu. Sistem günümüzde de uygulanıyor ve sürekli olarak geliştiriliyor.

2011

Tüm operasyonlarımız sektörde bir ilke imza atarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ile sertifikalandırıldı.

2011

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (United Nations Global Compact) imzalayarak insan haklarının korunduğu, adil bir çalışma ortamının sağlandığı, etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim ilkelerinin hakim olduğu, çevreye duyarlı bir iş modeliyle paydaşlarımız için sürekli değer üretmeyi taahhüt ettik. UNGC ilkelerini değer zincirimizde yaygınlaştırmanın yanı sıra, UNGC Türkiye Yerel Ağı Yönetim Kurulu üyeliği ile bu ilkelerin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını da destekliyoruz.

2012

Rio de Janeiro (Brezilya)’da gerçekleştirilen +20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda sürdürülebilir tarım uygulamalarımızla ülkemizi temsil etmeye hak kazandık.

2013

Dünya çapında önde gelen şirketlerin finansal performansını takip ederek sürdürülebilirlik kriterlerine göre sıralama yapan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) girerek çok önemli bir başarıya imza attık. 2013 yılındaki sosyal, ekonomik ve çevresel kriterlere göre sürdürülebilirlik konusunda en başarılı şirketleri sıralayan endekse girmeyi başaran ilk ve tek Türk şirketi olduk.

2014

CEO Water Mandate bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi olduk. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) girişimi olarak kurulan ve dünyanın karşı karşıya olduğu su sorunuyla mücadele etmek için iş dünyasının küresel liderleri tarafından oluşturulan CEO Water Mandate’de, su yönetimi ve tasarrufu alanında yaptığımız çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlarla yer almaya hak kazandık.

2015

Sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmalarla, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (BIST) girmeye hak kazandık. Su yönetimi, enerji ve emisyon yönetimi, değer zincirinin geliştirilmesi, ürün sorumluluğu, operasyonel güvenilirlik, toplumsal gelişim, yetenek yönetimi ve ambalaj yönetimi başlıkları altında uyguladığımız sürdürülebilirlik çalışmaları ve gösterdiğimiz performansla, 29 şirketin yer aldığı endekste yer almaya hak kazandık.

2016

Faaliyet gösterdikleri sektörde insan hakları, iyi istihdam uygulamaları, çevre koruma, kurumsal yönetim, iş etiği ile sosyal ve ekonomik gelişim konularında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, gelişmekte olan 31 pazardaki 800 şirket arasında yapılan araştırma sonucunda Anadolu Efes Viego Eiris Emerging Market 70 listesine girmeye hak kazanan ilk Türk şirket oldu.