GELECEK TARIMDA

GELECEK TARIMDA

Gelecekte Tarım, Tarımda Gelecek Var.

Anadolu Efes olarak bundan tam 36 yıl önce bir gelecek hayali kurduk. Ama sadece hayal kurmakla kalmadık, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için Gelecek Tarımda projesinin tohumlarını attık. Bugüne kadar proje kapsamında çeşitli Ar-Ge çalışmalarını hayata geçirdik, çiftçi destek programları geliştirerek sürdürülebilir tarım alanında başarılı çalışmalara imza attık.

Bugün, dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’nin ulusal örgütü WWF-Türkiye işbirliği ile gelecek için yeni tohumlar ekmeye hazırlanıyoruz. Anadolu Efes ve WWF-Türkiye olarak, Anadolu topraklarının bereketine inanıyor, toprağına sahip çıkan çiftçilerimizi akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırıyoruz. Gençlerimizi tarımsal üretime teşvik ederek tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gelecekte tarım, tarımda gelecek var.

Gelecek Tarımda ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için: www.anadoluefes.com.tr/GelecekTarimda

Doğaya Duyarlı Akıllı Tarım

Gelecek Tarımda Akıllı Tarım projesi ile arpa ve şerbetçiotu üretimi yapan çiftçilerimizi akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırıyor, gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı hedefliyoruz. Arpa ve şerbetçiotu tarımında kullanılan konvansiyonel yöntemlerden kaynaklı ekolojik dengeye yönelik tehditleri, hayata geçireceğimiz akıllı tarım uygulamaları sayesinde azaltmayı planlıyoruz.

Proje kapsamında ilk etapta, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Adıyaman’da 15 arpa çiftçisinin, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ise şerbetçiotu üretimi yapan 5 çiftçinin 1.542 dekar, yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki arazisinde, akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının faydalarının ölçümlenerek yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.

Akıllı Tarım Uygulamaları

  • Projede kullanılacak “Toprak ve Hava Sensörleri”, “Uydudan Tarla Sağlığı Takibi” ve “Dijital Toprak Tahlil Cihazı” gibi akıllı tarım uygulamaları vasıtasıyla, çiftçilerin arazilerinde toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerlerini anlık olarak toplayacak ve düzenli olarak ölçüp kayıt altına alacağız.
  • Bitki gelişim modelleri, hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan tarlalar için kuraklık takibi gibi bilgileri sunacak teknolojiler sayesinde hem çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak, hem de girdilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacağız.

Doğaya Duyarlı Yenilikçi Yöntemler

  • Proje ile arpa ve şerbetçiotu tarımında konvansiyonel tarım uygulamalarından kaynaklanan ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasını hedefliyoruz. Çalışmalar sonucunda akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarla uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, üreticilerin verimliliğinin konvansiyonel yöntemlere göre artmasını, ürettiği ürünlerin kalitesinin iyileşmesini sağlayacağız.

Genç Çiftçi Destek Programı

  • “Genç Çiftçi Destek Programı” ile tarımda yeni nesil teknolojiler kullanarak, gençlerin tarımdaki potansiyeli görmelerine vesile olmayı ve tarımı meslek olarak tercih etme motivasyonlarını artırmayı hedefliyoruz.
  • Proje kapsamında genç nüfusun tarım temelli değer zincirlerine ilgisini artırmak ve gençleri teşvik etmek için çalışmalar yapacağız. Bu doğrultuda, genç çiftçilere kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik akıllı ve doğaya duyarlı uygulamaları desteklemek amacıyla fon ve danışmanlık desteği vereceğiz.

Çiftçi Deneyim ve Bilgi Paylaşım Platformu

  • Anadolu Efes ve WWF-Türkiye olarak, proje ile arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı tarım teknolojileri konusunda bilgilendirerek, sektördeki yeni nesil teknolojilerle tanıştıracağız.
  • Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak deneyim paylaşımı gezileri, tarla başı/işletme deneyim paylaşımı etkinlikleri ve hasat festivalleri ile çiftçilerin kendi alanlarında yeni ve farklı uygulamaları görmelerini sağlayacağız.

TARIMSAL AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

Sürdürülebilir tarım projelerimiz, zamanının çok ötesinde bir öngörüyle 1982 yılında kurduğumuz Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı bünyesinde, ürünlerimizde kullandığımız tarımsal hammaddelerin tedariğinin devamlılığının sağlanması hedefiyle başladı. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir tarım uygulamalarımız, tarımsal araştırma-geliştirme çalışmalarına katkı sağlanmasını, çiftçilere eğitim ve fon desteği verilmesini, Anadolu Efes tarafından geliştirilen arpa ve şerbetçiotu çeşitlerinin üretiminin yaygınlaştırılmasını ve doğru şekilde yetiştirilmesini amaçlıyor. Çiftçilerimize verdiğimiz sertifikalı tohumlar karşılığında ürün alımı yaparak, üreticileri verimlilik yönünden ve mali açıdan güvence altına almayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra çiftçilerimize verdiğimiz eğitimlerle çiftçilerin ekim, sulama teknikleri ve gübre kullanımı konularında bilgilendirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bu sayede üretim süreçlerimizde verimliliği artırmayı ve doğal kaynakların tüketiminin azaltılmasını sağlıyoruz. 1982 yılından bu yana kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda tescilli 17 adet arpa ve 7 adet şerbetçiotu çeşidi geliştirdik, verim ve kalitede dikkat çekici değerlere ulaştık. Çalışmalarımızı en başından itibaren T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversiteler, TÜBİTAK ve yerel yönetimlerden oluşan bir paydaş grubunun desteği ve işbirliği içerisinde yürütmemiz başarılarımızda da büyük rol oynadı.

Ülkemizde yetiştirilen şerbetçiotunun ülkemizdeki tek alıcısı, arpanın ise en büyük alıcılarından biriyiz. Anadolu Efes için maltlık arpa ve şerbetçiotu yetiştiren sözleşmeli çiftçi sayısı günümüzde 3.500 civarında. 35 yılı aşkın süredir Türkiye’deki maltlık arpa üreticisine destek vererek, sektörde her yıl 30 milyon dolarlık iş hacmi yaratıyoruz. Toplamda, doğrudan ya da dolaylı olarak, yaklaşık 8.000’den fazla çiftçi ailesinin geçimini sağladığımızı öngörüyoruz.

Maltlık Arpa Ar-Ge Çalışmalarımız

Geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitleri, sürdürülebilir tarım projemizin en önemli aşamalarından biri oldu. Konya’daki Çumra Malt Fabrikamızda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımızda üç tip geleneksel bitki ıslahı yöntemi kullanıyoruz: Melezleme, introdüksiyon ve seleksiyon. Bu yöntemlerle geliştirdiğimiz maltlık arpa çeşitlerini çiftçilere ulaştırıyor, üretimlerinin doğru bir şekilde yapılmasıyla da en yüksek verimi elde ediyoruz.

Günümüzde 15 adet tescilli maltlık arpa çeşidimiz bulunuyor. Bu arpa çeşitleri arasında, ülkemizde yaygın olarak üretilen diğer çeşitlere kıyasla, tarlada mahsul haline gelene kadar %20-25 daha az suya ihtiyaç duyan çeşitler bulunuyor. Bu çeşitler ile aynı zamanda malt üretim sürecinde elektrik tüketiminde %12-24, yakıt tüketiminde %18-22, su tüketiminde ise %20-25 oranında tasarruf sağladık.

Önceden arpa tarımı yapılamayan daha kurak iklime sahip alanların bugün kullanıma açılmış olması, Anadolu Efes olarak suya daha az ihtiyaç duyan yeni maltlık arpa çeşitlerini geliştirmemizin en önemli sonuçlarından birisi... Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, ülkemizin üç ana bölgesinde (İç Anadolu, Güneydoğu ve Trakya) maltlık arpa üretimi yapılabilir duruma gelmiştir. Günümüzde toplam arpa ihtiyacımızın yarısını İç Anadolu’dan, %40’ını Güneydoğu Anadolu’dan ve %10’luk bölümünü Trakya’dan karşılamaktayız.

Şerbetçiotu Ar-Ge Çalışmalarımız

Ülkemizde yetiştirilen şerbetçiotunun tek alıcısıyız. Biraya karakteristik aromasını ve acılığını veren şerbetçiotu üretimi için, yine zamanının çok ötesinde bir öngörüyle 1971 yılında Türkiye’de bu işe uygun tek yer olan Bilecik Pazaryeri’nde kurduğumuz Şerbetçiotu İşleme Tesislerimizde çalışmalarımıza başladık.

40’ı aşkın şerbetçiotu çeşidinin uzman ziraat mühendisleri tarafından bölgeye adaptasyonu yönündeki Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda elde edilen çeşitlerden, yüksek verim ve kaliteye sahip olan ve bölgeye uyum sağlayan çeşitleri tescil ettirerek üretimlerine başladık. Günümüzde 7 adet tescilli şerbetçiotu çeşidimiz bulunurken, bu sayede ekili alanlarda son 10 yılda büyük oranda ürün artışı elde ettik.

Kalite ve verimde sağlanan bu artışı, çiftçilere sağladığımız alım garantisi, teknik eğitim gibi olanaklar ile destekleyerek üretim kapasitesi ve verimliliğinde de önemli artışlar sağladık. 1989 yılında 709 dekar olan dikim alanı, günümüzde 2.500 dekar seviyesine; yaş şerbetçiotu alımı da 123 tondan 1.000 ton seviyesine ulaşmıştır. Artan üretim kapasitesinin bir sonucu olarak, 10 yıl önce şerbetçiotu ihtiyacımızın sadece %40’ını yurt içinden temin edebilirken, günümüzde bu rakam %60’lar seviyesine yükselmiştir.