YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARIMIZ

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARIMIZ
 • ANADOLU EFES YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMI

   

   

   

   

   

   

  Anadolu Efes Yönetim Sistemleri, Anadolu Efes tarafından belirlenen iç/dış hususlar ve ilgili tarafların beklentileri baz alınarak; Türkiye’de üretilen tüm ürünleri; şerbetçiotu, malt, malt içeceği, malt şırası, bira ve gerçekleştirilen üretim faaliyetlerini, ürün tasarımı, planlama, depolama, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini, dış ticaret; ithalat, ihracat ve destek prosesleri; satınalma, insan kaynakları, kalite güvence ve yönetim sistemlerini ve bakım ve yardımcı tesisleri kapsamaktadır. Hammadde alımından son ürünün fabrikadan sevk edilmesine kadar tüm süreçler sisteme dahil edilmiştir.

  Kapsama dahil lokasyonlar:

  Genel Müdürlük Binası

  Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye 34771 İstanbul

  Adana Bira Fabrikası

  Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:284/A Yüreğir 01310 Adana

  Ankara Bira Fabrikası

  Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:48 Kazan 06980 Ankara

  İzmir Bira Fabrikası

  Kemalpaşa Caddesi No:313 Işıkkent Bornova 35070 İzmir

  Afyon Malt Fabrikası

  Sakarya Mahallesi Ankara Caddesi No:2 Susuz 03107 Afyonkarahisar

  Konya Malt Fabrikası

  İçeriçumra Mahallesi Küme Evleri 74993 Sokak No:1 Çumra 42970 Konya

  Bilecik Şerbetçiotu İşleme Tesisi

  Yeni Mahallesi Bahattin Şeker Caddesi No:90

  Pazaryeri 11800 Bilecik

   

 • KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ

  Anadolu Efes olarak Türkiye bira pazarında en büyük paya sahibiz. Bu durumun yüklediği liderlik sorumluluğunun temel şartlarından en önemlisinin tüketici mutluluğu olduğunun bilinci ile kalite ve gıda güvenliğini, müşteri odaklı çalışmayı, değişken pazar koşullarına ayak uydurmayı bir yaşam biçimi olarak kabul ederiz.

  Anadolu Efes olarak hedefimiz;

  Tanımlanmış ve ölçülebilir ürün kriterlerine uygun olmayan, fiziksel, kimyasal veya biyolojik açıdan kontamine olmuş ve tüketici sağlığını ya da tercihini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir hammaddenin ve ürünün, hiçbir şart altında üretilmemesini ve müşteriye sunulmamasını sağlamaktır.

  Bu amaçla, hammadde alımından son ürünün fabrikadan sevk edilmesine kadar tüm süreçlerimizde;

  • Ürün ve hizmetlerimizde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşım ile sürekli kaliteyi sağlarız.
  • Tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile birlikte sürdürülebilir iyileşme sağlarız, verimliliği artırırız. Sektörel ve teknolojik gelişmeleri sürekli ve sistemli olarak takip ederiz.
  • Yasal düzenlemelerle belirlenen tüm yükümlüklerimizi sürekli ve sistemli olarak takip eder, eksiksiz olarak yerine getiririz.
  • Strateji ve hedefler doğrultusunda kendimizi sürekli geliştiririz ve bu gelişimi eğitimlerle destekleriz.
  • Her kademede, iç müşteri ve dış müşteri için etkin iletişim yöntemlerini oluştururuz ve devamlılığını sağlarız.
  • ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarının etkinliğinin sürdürülmesini sağlarız, kalite ve gıda güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaya çalışırız.
 • ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

  Anadolu Efes olarak sürdürülebilirliği üretimden yönetime, yönetimden satışa tüm iş süreçlerimizde uyguluyoruz. Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunlulukların ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Verimlilik projelerimiz sayesinde her yıl daha az enerji ve su kullanıyor, doğaya salınan gaz miktarı ve atıkları en düşük seviyeye indirgiyoruz.

  Anadolu Efes olarak hedefimiz;

  Ürün ve faaliyetlerimizin kalitesini daha da artırırken çevre üzerinde olumsuz etki oluşturmamaktır.

  Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getiririz.
  • Tüm faaliyetlerimizde çevre kirliliğinin önlenmesine odaklanırız.
  • Doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltırız.
  • Faaliyetlerimiz dahilindeki tüm atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltırız.
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm paydaş zincirimiz dahilinde, birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini artırmaya katkıda bulunuruz.
  • Çevre sistemini sürekli geliştiririz.
  • Çevre ilkelerimize kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlarız; kamuoyu ile dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim kurar, kaydettiğimiz gelişmeleri düzenli aralıklarla paylaşırız.
 • ENERJİ POLİTİKALARIMIZ

  Anadolu Efes olarak sürdürülebilirliği üretimden yönetime, yönetimden satışa tüm iş süreçlerimizde uyguluyoruz. Enerji verimliliğinin sağlanmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunlulukların ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz.

  Anadolu Efes olarak hedefimiz;

  Ürün ve faaliyetlerimizin kalitesini sürekli olarak artırırken bilinçli enerji kullanımını sağlamaktır.

  Bu amaçla;

  • Enerji ile ilgili yasal yükümlülükleri ve diğer tüm gereklilikleri takip ederek yerine getiririz.
  • Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir doğal kaynakların kullanımını destekleriz, kirliliğin kaynağında önlenmesine ve enerji verimliliğine odaklanır, enerji verimliliğini sürekli iyileştiririz.
  • Enerji performansını sürekli iyileştirir, enerji tasarrufunu teşvik ederiz.
  • Birim ürün başına su ve enerji kullanımını azaltırız.
  • Enerji kullanım kaynaklı tüm emisyonları azaltır ve önlem alırız.
  • Ürün ve hizmet altında, yeni proje ve yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri ve enerji verimliliğini göz önünde bulundurur ve destekleriz.
  • Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynak ve bilgileri sağlarız.
  • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm paydaş zincirimiz dahilinde, birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak çalışanlarımızın ve toplumun enerji verimliliği ve çevre bilincini artırmaya katkıda bulunuruz.
  • Enerji ilkelerimize kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlarız; kamuoyu ile dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim kurar, kaydettiğimiz gelişmeleri düzenli aralıklarla paylaşırız.
 • İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ

  Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan ve hem sektörünün, hem de Türkiye’nin en beğenilen şirketlerinden biri olarak; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefleriz.

  Bu amaçla;

  • Tüm lokasyonlarımızda, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza ve misafirlerimize güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlarız.
  • İnsan davranışlarının etkilerini de göz önünde bulundurarak çalışma ortamlarındaki tehlikeleri belirleriz; bu tehlikelere bağlı riskleri henüz kaynağındayken yok eder veya en aza indirgeriz.
  • Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda proaktif davranırız.
  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı iş güvenliği konusunda bilinçlendiririz.
  • Yasa ve yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası standartları takip ederek ideal çalışma ortamını sağlarız.
  • Uygulama sonuçlarını izleyerek sürekli gelişimi sağlar ve teşvik ederiz.

  Faaliyetlerimizin her aşamasında, her kademede tüm çalışanlarımızla bu görev bilinci ve sorumluluğuyla davranırız, tüm aşamalarda Anadolu Efes değerlerine ve üretim ilkelerine sadık kalırız.

 • BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ

  Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan ve hem sektörünün, hem de Türkiye’nin en beğenilen şirketlerinden biri olarak; hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü taraf iş ortaklarımızın menfaatlerini gözeterek kendilerine ait bilgilerin güvenliğini sağlamayı hedefleriz. Anadolu Efes olarak, ilgili tüm taraflara vermiş olduğumuz hizmetlerde etkin ve kaliteli hizmet anlayışı ile hukuka; yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere uygun hareket ederek bilgi güvenliğini ve hizmet sürekliliğini sağlama amacını taşırız.

  Bu amaçla;

  • Bilgiye ilişkin riskleri yönetiriz.
  • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlarız.
  • Tüm iş süreçlerimizin birbirleri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlarız.
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat koşullarını ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uyumu sağlarız.
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmeyi, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale getirmeyi sağlarız.
  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indiririz.
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerin artırılmasını sağlarız.
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanma ihtimalini düşürürüz, ihlal olayı yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilir hale geliriz.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlarız.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
  • Bilgi güvenliği ilkelerimize kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlarız; kamuoyu ile dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim kurar, kaydettiğimiz gelişmeleri düzenli aralıklarla paylaşırız.

   

  Faaliyetlerimizin her aşamasında, her kademede tüm çalışanlarımızla bu görev bilinci ve sorumluluğuyla davranırız, tüm aşamalarda Anadolu Efes değerlerine ve üretim ilkelerine sadık kalırız.