Bira Ustalarımız

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bira üretimi günümüzde neredeyse erkeklerle özdeşleşmiş durumda. Oysa konuyla ilgili kaynaklara baktığımızda Mezopotamya’da bira üreticilerinin tamamına yakınının kadınlardan oluştuğunu görebiliyoruz.

Tarih boyunca bira için dönüm noktası sayılabilecek tüm anlarda kadınların dokunuşu olduğu biliniyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri; biraya tadını veren ve uzun ömürlü olmasını sağlayan şerbetçiotunu koyma fikrinin de bir kadına ait olduğunun düşünülmesi. Anadolu Efes’te bulunan bira ustalarımızın yaklaşık dörtte biri kadın. Bir o kadar da kadın bira ustası adayımız var.

Laboratuar çalışmalarından, üretim sürecine ve kalite kontrole kadar kadınlar bira üretiminin her aşamasında yer alıyor. Fabrika yönetiminde de kadınların payı her geçen gün artıyor.